Frågor och Svar

Frågor och Svar 2018-07-10T10:34:56+00:00

TRYCK

SCREENTRYCK

Screentryck är den traditonella metoden att trycka motiv på kläder. Genom att först skriva ut motivet på en genomskinlig plastfilm och sedan föra över den på RAM (Screen) kan man trycka detaljerade tryck på ett mycket effektivt sätt. Varje färg trycks var för sig vilket innebär att man preparerar en ram per färg. Denna metod lämpar sig för stora upplagor, ju fler tryck desto billigare per tryck. Begränsningarna för screentryck är liknande dem för konturskuren folie eftersom varje färg trycks för sig men screentryck tillåter mer och mindre detaljer samt användande av flera färger. Det går dock ej att trycka färgnyanser och färgblandningar.

DIGITAL TRANSFER

Tryckt transfer är i princip ett screentryck på papper istället för på direkt på plagget. Trycken appliceras i efterhand vilket gör metoden lite mer flexibel än vanligt screentryck. Eftersom pappret som man trycker på är jämnare än plagg normalt sett är går det även att ha mer detaljerade tryck med tryckt transfer än med screentryck. Tryckt transfer är lite dyrare än vanligt screentryck och trycket får inte samma struktur som screentryck. Den stora fördelen är att det går att trycka plagg allt eftersom.

MOTIV

VI KAN TRYCKA DE FLESTA MOTIV DÅ VI HAR EN MÄNGD OLIKA TRYCKMETODER. TÄNK DOCK PÅ ATT HA TILLRÄCKLIGT HÖG UPPLÖSNING, DET GÅR NORMALT SETT INTA ATT FÖRSTORA BILDER UTAN ATT RESULTATET BLIR PÅVERKAT.

Det motiv du lämnar in blir det resultat du får.

FÖR BÄSTA RESULTAT BÖR DU LÄMNA ETT ORIGINAL SOM ÄR

  1. Stort (minst A4)
  2. Skarpt i konturer
  3. Motivet i heltäckande (svart färg) utan rispor, revor eller andra ojämnheter.

OM DU INTE HAR PASSANDE MOTIV, SÅ BISTÅR VI GÄRNA MED HJÄLP ATT TA FRAM ETT SÅDANT. DÅ DEBITERAR VI ORIGINALTID Á 500:-/TIMMEN. TIDEN SOM BÖR LÄGGAS NER ÄR BEROENDE PÅ MOTIV OCH ANTAL FÄRGER I TRYCKET. RING OSS PÅ 08 731 92 61 ELLER MAILA TILL PE@STOCKYBY.COM FÖR OFFERT.

VANLIGA FRÅGOR

En vektorfil är en fil som är uppbyggd av matematiska formler/kurvor till skillnad från en pixelbaserad fil som är uppbyggt av små rutor/punkter. Detta innebär att motivet/loggan går att förstora hur mycket som helst utan att den tappar i skärpa.
För att göra en vektoriserad fil behöver man ett program som pratar vektorer, t.ex. Adobe Illustrator eller Coral Draw. Vanliga filhändelser på vektoriserade filer är: .ai, .eps, .pdf, .swg, .cdr. Dock behöver det inte betyda att filen garanterat är vektoriserad.

Typsnitt jobbar alltid med vektorer. Som ni säkert tänkt på kan man ju förstora text hur mycket som helt och det ser lika bra ut. Men när man skickar filer mellan datorer stöter man på problem, då det finns miljoner olika typsnitt och alla har olika installerade på sina datorer. Är texten skriven i ett typsnitt som vi inte har ser vi texten i ersättningstypsnitt modell standard. Därför ska man alltid omvandla all text till banor innan man skickar text.

För att vi ska veta vilken färg vi ska trycka använder vi oss av den internationella Pantone skalan. Det är en standard med färdiga recept på exakta färger, som gör att man kan trycka flera olika saker eller material men ändå få samma färg. Pantone, benämns vardagligt med PMS (Pantone Matching System).

Prislistan är beräknad på vad det kostar att trycka en T-shirt. Det är väldigt olika beroende på material på olika plagg. Olika tyg kräver olika många strykningar med färg. Därför betalar man tillägg.

Schablonen är den ram (screen) vi filmar och lyser in med just ditt tryck, för att kunna trycka dina plagg.

Om du har tryckt ett motiv en gång, behöver du bara betala för intag, själva uppsättningen av ramen. Då har du redan betalt för schablonen.

Om du vill trycka ett och samma motiv i fler färger, behöver du bara betala en schablon, men du får betala för ett färgbyte. Det är för att mellan varje färg måste all färg i ramen tvätas ut ordentligt för att inte några färgrester ska finnas kvar.

ORDERHANTERING

För att underlätta och kunna hantera er order på ett så snabbt och bra sätt som möjligt är vissa uppgifter viktiga att få i ett tidigt skede. Här har vi samlat vad vi behöver för att underlätta orderhantering och för oss att snabbt kunna hantera er order. Dessa uppgifter måste alltid vara med på en order.

För att kunna få till det bästa trycket är det viktigt att veta vilket typ av plagg det är vi skall förädla. Plagget styr även trycktekniken.

Hur många plagg styr dels priset men även val av tryckteknik så att det blir optimalt för er. Storlekar på plagget är viktigt när vi gör korrekturet detta för att kunna få rätt tryckstorlek. Även viktigt när vi räknar av plaggen när dessa kommer hit.

Bestämmer även det priset och tryckteknik.

Detta för att underlätta så att vi kan få rätt plagg till rätt order och på så sätt korta av tiden mellan order och leverans. Viktigt är även att leveransen är märkt med ordernamn och/eller ordernummer.

Hjälper oss att på ett bättre sätt planera när vi kan trycka detta.

Givetvis viktig så att vi kan göra korrekturet rätt.

Viktigt att veta vilken tryckstorlek som kunden har tänkt sig.

Dessa måste vara i PMS nummer. (Pantone Matching System) är en standardiserad färgskala som används inom den grafiska industrin.

Ju tidigare vi får loggan i hanteringen ju fortare kan vi planera in trycket i vår tryckplanering.

Givetvis viktig så att kunden får sin beställning på rätt tid. Vårt mål är att ALLTID leverera på, eller helst innan leveransdatum.

Order skickas till peter@petextil.se